Stabilność budżetowa

Niemała organizacja jaką jest spółka Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”i tworzona przezeń grupa kapitałowa działa na trudnym rynku związanym z inwestycjami infrastrukturalnymi. Jest on szczególnie narażony na wahania koniunktury czy na turbulencje związane z konsekwencjami przetargów publicznych, w których decyduje najniższa cena.

By zabezpieczyć naszą strukturę przed negatywnym oddziaływaniem tych czynników od lat wdrażamy zasady budżetowej stabilności, które sprowadzają się do działań polegających na ograniczaniu ryzyka finansowego. Korzystając z analiz rynkowych i badań spółek, instrumentów rynku finansowego (np. gwarancje bankowe) oraz wykorzystując wieloletni staż i wynikające z niego doświadczenie i znajomość rynku, każdorazowo wieloaspektowo analizujemy nawet niewielkie kontrakty pod względem ryzyka.

Taka formuła pozwala nam dobrze zabezpieczyć podstawy rozwoju firmy, a kapitał pożyczony oraz generowane nadwyżki przeznaczać nie na bieżące funkcjonowanie, lecz na istotne cele biznesowe – politykę innowacji i rozwój grupy kapitałowej.