Zapytania ofertowe z 2012 r.

Projekt: Nowa generacja rozjazdów szynowych otrzymywanych metodą odlewania ze staliwa bainitycznego

Współfinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 1:4 - 4:1.

Zobacz stronę projektu i pozostałe ogłoszenia